Dette er gruppen for alle dem som ønsker, og støtter opp om ideen, om et direktedemokratisk styrt Norge. 
Her er det rom for diskusjon, debatt, spørsmål og fremming av den direktedemokratiske ide og teori! 
Velkommen!