View Album
Luftfartsverket Security administration naviation.
Male
Norsk, engelsk
Are you newborn?

Work And Education

Work: Luftfartsverket Security administration naviation.

Basic Information

Firstname: Bjoergulf
Lastname: Mortensen
Birthdate: 19 October 1951
Gender: Male
Languages: Norsk, engelsk
Interests: Are you newborn?
Philosophy: Be happy and honest.
Religious view: Kristian
Political view: Centrum

Contact Information

Mobile: 4741239887
Address: Head quarter Hamarøy 8294
Screen Name: BmOnline
Website: http://bmonline.no/forum

About

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne

Hvordan et menneske stiller seg til moralske verdier, avhenger av grunninnstillingen til det enkelte menneske. Det finnes to (og bare to) slike grunnholdninger som individet bruker for å avgjøre hva det holder for Rett, det er frihetsprinsippene, som danner grunnlaget for allmenningssamfunnet og lydighetsprinsippene, som danner grunnlaget for eiendomssamfunnet.

http://bmonline.no/html/nogrlov.html

Allmenningssamfunnets rettsgrunnsetninger.Den viktigste retten er retten til selv å velge sitt liv (om man vil arbeide) eller drive dank, om man vil leve alene eller i samfunn med en eller flere andre, om man vil ha sex eller leve i sølibat, om man vil ta del i det samfunnet man er født inn i eller forlate det og søke et annet, om man vil fostre opp et barn eller la det dø av mangel på næring og kanskje det aller viktigste valget nemlig om man vil forsvare seg selv og/eller andre mot den eller de som søker å krenke individets naturgitte rettigheter.
Den andre frihet er retten til å ta det man trenger til livsopphold for seg selv og familien.
Den tredje frihet er den frie rådighet over sin egen person og de goder som man selv har skapt.
Den fjerde frihet er friheten til frivillig å gi avkall på en eller alle de tre grunnleggende rettighetene, med eller uten vederlag.