View Album
Luftfartsverket Security administration naviation.
Male
Norsk, engelsk
Are you newborn?
February 25, 2017
0
Det er ingen grunn til å stemme ved stortingsvalg. Norulv Øvrebotten » Man Mai 23, 2016 8:00 pm
Krig, mat, trygd og korrupsjon. De fleste vil mene at dette er temmelig essensielle temaer. Men de er visst ikke viktige nok til at de skal behandles av Stortinget. Hvis det ikke er motsatt, da. At politikerne i landets nasjonalforsamling helst holder seg unna såpass avgjørende saker som politikk. Mye tyder på at det er den siste forklaringen som er den mest sannsynlige. La oss se på noen eksempler fra stortingssesjonen som snart er over.

En nedlesset og overarbeidet Kontroll- og konstitusjonskomité har behandlet Forsvarets hårreisende praksis med salg av utrangert materiell, skandalen knyttet til privatskolen Westerdals triksing med statsstøtte og Vimpelcom-saken i Telenor. Blant annet. I en ideell verden kunne man kanskje ønske seg at forsvaret ikke solgte jagerfly til privatpersoner uten å ane hva de ble brukt til, at en privatskole ikke lurte til seg statsstøtte på falske premisser eller at Vimpelcom, som er 33 prosent eid av Telenor, ikke måtte betale en bot på seks milliarder for korrupsjon. Men når det først er så ille, har vi altså en kontrollkomité på Stortinget som skal passe på at de som har det konstitusjonelle ansvaret for slike saker faktisk stilles til ansvar. Folkevalgt kontroll av statsapparatet er nå engang litt av poenget med å ha en nasjonalforsamling.

Nestlederen i komiteen, Michael Tetzschner, mener at høringene i kontrollkomiteen minner om amerikanske B-filmer (han har ikke presisert om han tenker på splatteren «Braindead» eller kalkunen «Plan 9 from outer space»). Han frykter at de store selskapene får et dårlig rykte i utlandet hvis ikke Stortinget holder seg unna. Det er litt urovekkende at et teleselskaps renomme er mer utsatt på grunn av demokratisk kontroll enn korrupsjon. Det også litt urovekkende at Tetzschner heller vil diskutere om Stortingets kontrollfunksjon er plunder og heft, enn det Telenor-saken handler om: En reell politisk uenighet mellom høyre- og venstresiden om hvor aktiv eier staten skal være.

Stortinget mener også – selvfølgelig – mangt og meget om norsk matproduksjon, forsyningssikkerhet og distriktsbosetting. Men når konkrete virkemidler for å nå disse målene skal iverksettes, er det en gjengs oppfatning at politikerne skal holde fingrene av fatet. Årets jordbruksoppgjør var nok en påminnelse om dét: Å forsvare det hellige avtaleinstituttet, som består av en komplisert og hemmelig dragkamp mellom bondeorganisasjonene og staten, er så viktig at de folkevalgte på død og liv må holdes langt unna og dyrke sin rolle som sandpåstrøingsorgan. Også når oppgjøret fører til en politikk stikk i strid med den Stortinget har vedtatt. Eller som KrFs Line Henriette Hjemdal sa det i fjor: «Stortinget slutter seg til jordbruksavtalen og blander seg ikke inn i innretningen».

Før partiet kom i regjering, var Frp pensjonistenes beste venn og varmeste forsvarer. Carl I. Hagen og Siv Jensen hadde alltid mer penger til de trygdede enn andre politikere. Frp-politikere blåste seg jevnlig opp i rettferdig harme over at de som bygde landet ble avspist med skillemynt og lommerusk. Etter tre år med Frp ved makta kunne man derfor kanskje frykte at pensjonister og trygdede ville bli litt forbanna over at pengeflommen uteblir. I fjor løste Frp problemet ved å tilby pensjonistene svekket kjøpekraft i oppgjøret. Så gikk partiets stortingsgruppe mot sin egen regjering og foreslo et langt dyrere oppgjør, med flere milde gaver til pensjonistene. Vel vitende om at de ville bli nedstemt på Stortinget – og dermed kunne legge skylda på de andre partiene, selv om de satt med ansvarlig statsråd. I år har taktikken vært annerledes, selv om målet fortsatt er det samme: Å slippe å stå til rette for grove løftebrudd. Trygdeoppgjøret skal rett og slett ikke behandles som egen sak i Stortinget i det hele tatt. Regjeringen skammer seg åpenbart så mye over sin egen politikk at den helst ser at den forbigås i stillhet.

Ikke engang krig er viktig nok til å bli behandlet av Stortinget. Norges omstridte nye bidrag til Syria ble lansert på en pressekonferanse uten forutgående debatt. Bombetoktet i Libya ble i sin tid avgjort på sms.

Under den rødgrønne flertallsregjeringen klaget politikerne på høyresiden stadig over hvilket demokratisk problem det var at Stortinget var parkert på sidelinjen. Man kunne til tider få inntrykk av at vi levde i et slags flertallsdiktatur. Eksemplene over viser at den viktigste forutsetningen for en sunn og opplysende debatt i Stortinget er politikere som tør å stå til ansvar og som har ekte vilje til å ta de politiske kampene også når de er vanskelige.

Kanskje burde representantene være litt mindre opptatt av å feire at stortingsbygningen er 150 år, og heller jobbe for at det som skjer inne i bygningen er verdt å feire, det også.

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/all-avmakt-i-denne-sal-1.728411

.

Det blir det stadig mindre av her til lands. I alle begrepets betydninger.

Kommentar BmOnline:

Helt på linje med det som jeg også har observert av Europabevegelsens stortingsgruppe som er ulovlig på stortinget.
February 25, 2017
0
Verdier og menneskerettigheter i Norge BmOnline » Ons Jul 20, 2016 12:15 pm
Ja, da får jeg gå rett på sak om den store søppelhaugen som i dag styrer vårt land.

Dere ser hva jeg skriver? Jusst det- søppelhaugen- og det er ikke fordi jeg har en forut- inntatt holdning, nei men jeg har over lang tid betraktet disse individene som skulle sørge for vårt tilgodehavende, trygghet og fred. Ser dere?

Hvor finner vi ansvaret for denne elendigheten i Norge? Det er bare en plass hvor slikt får lov til å holde på, uten at purken bryr seg, ser dere. Fordi hvis VI gjør noe gæli- så kommer disse slikkepottene strax for å tiltale deg og kreve en bot av noe slag med null krav i virkeligheten.

Jo, det er akkurat der vi er i dag. Så galt har det fart avsted. Det har gått veldig fort etter 2000. Men det begynte for alvor å endre seg drastisk etter 1960. Da så vi at ting var i emning, de begynte å kreve løsepenger av små bedrifter, ja staten. Ser dere? Det ble så ille at mange foretak måtte skrinlegge. Har vi andre eksempler? Joda, Skipsfarten vår. Ser dere? De seilte inn milliarder. Og staten ville tyne de for masse penger. Hva skjer når staten begynner å bli unødvendig stor i kjeften? Jo, skipsredererne de flagger ut. Og således ødela staten all god skipping og annen virksomhet i landet Norge. Norges skipsfartsnasjon ble ribbet av sine egne.

Hvor mange vet at de i 1977 lagde AML? Den fordømte Arbeidsmiljøloven. Det var spikeren i kisten for masse virksomheter i Norge på 60 og 70 tallet. Vi kan ramse opp tusenvis, som la ned eller flagget ut. Viking Gummi forsvant. Mustad fiskekroker likeså. Oscar Bengtsson også. Det var ikke måte på.
Hele forretningslivet i Norge ble rammet. Og skylden for dette kommer ikke fra andre enn stortinget. Bare der finner du syndebukkene. Tror du de vil stille opp og beklage seg? Åhh langt ifra. De ville prøve alle mulige talemåter og triks for å snakke seg ut av det, men det er dem som har ansvaret for all elendigheten i Norge- om noen.

Her kunne jeg skrive uendelig lange lister med saker som angår det, men jeg skal ikke ta den biten, men bare vise dere hvorfor det er blitt slik. Det er nemlig mange som går rundt å tror at stortinget består av snille onkler og tanter, ser dere? Men det er ikke slik, det e r banditter og massemordere vi har med å gjøre. Nå kan de som ikke tåler kraftig kost ta på seg sveisebriller pga sterke sener.

Krigen over Jugslavia.
Fhv Stm K Magne Bondevik bidro med bomber over Jugoslavia i 1999, ja mot de kristne, slik at muslimene bare kunne forsyne seg, ser dere? Akkurat jusst presis. Hvordan henger dette på greip med Bondeviks fredssenter? Ikke i det hele tatt, ser dere. Her skrev jeg meget om dette angående Bondevik, og jeg skrev det i Avisa tromsø. Hvor Arnulf Hartviksen var redaktør. Jeg snakket med ham på telefonen og sa rett ut hva jeg synes om Bondevik og bombingen i Jugoslavia. Nei, sa Hartviksen i avisa tromsø- det hadde intet med muslimene å gjøre eller kristendom. Ser dere? Men der løy han glatt. Fordi det var akkurat det som var i emning, ser dere. Og her kan dere lese dette inlegget om Bondevik. Under dette innlegget kan dere lese om Andrawes, hun som skjøt en tysk flykaptein og fikk urettsmessig opphold i Norge- av ingen andre enn Anne Holt. Det er galskap satt i system.
Her kan dere til eksempel lese et leserinnlegg av Arnulf Hartviksen om eiendomsskattens inntreden i Tromsø.

Her kan dere alle lese detaljerte opplysninger om norsk rikspolitikk og fhv stm Gro H B om Jugoslavia. Og se selv at Gro var meget tett opp til despoten Yassir Arafat. En massmorder som hjelper en annen, ser dere?

Og i dette innlegget står det om sosialistene, merk dere dette: Hitler og Stalin inngikk en hemmelig avtale, ser dere?
Merk dere så den siste store linjen " Men det er også en god tone blant sosialister å sjikanere og latterliggjøre kristendommen." Ser dere venner hva jeg vil fram til?

Dette forhindret ikke at Hitler inngikk en hemmelig avtale med Stalin. Under alle såkalte sosialistiske grupperinger uansett hva de kaller seg, slumrer jødehatet like under overflaten -hvor enhver anledning benyttes til å spre propaganda mot jødene og Israel. Men det er også en god tone blant sosialister å sjikanere og latterliggjøre kristendommen.Så dette er meget kraftig kost som feier hele kostebinderiet på havet, sosialistene og stalin.
Nå skal dere høre noen få ord til, i denne grusomme tidsalder som vi er vitne til, så merk dere også dette:

Det ULOVLIGE Kartellet på tinget.
Dette kommer også fra dette kartellet på stortinget.

Kvinnfolk har fått en djevelsk innbildning i å gjøre akkurat som de selv lyster, ser dere dette? Innført av bandittene på tinget.
De tenker mer på seg selv.
Hva gjør de? Jo, de bryr seg heller ikke om sin egen mann noe større. Når de f.eks gifter seg. Hva skjer da?
Når en DAME gifter seg, selvfølgelig tar hun mannens etternavn, nettopp. Men dagens kvinner er helt utaforr, de skjønner ikke at de er på feil tog, ser dere? Til og med barna får morens etternavn, stikk i strid med både mannen og Guds Vilje.

Vi er inne i et grusomt mørke, og det jeg lurer på- jo de menn som utsettes for slike kvinner- de har jo lov til å si ifra?! Ikke sant Tove Mette? Joa pappa!
(1)
  • +1 Jan Fordal
February 25, 2017
0


Folket lurt trill rundt om Utøya drapene! BmOnline » Tir Feb 07, 2017 1:25 pm
Det er meget forstemmende å se at det norske folket faktisk "sover og ikke skjønner bæra", dvs massemorderne har virkelig lykkes med å svinebinde hele folket ved løgnen som skjedde på Utøya 2011.

VÃ¥kn opp!
Det ULOVLIGE kartellet på tinget som ingen snakker om:

JEG vil IKKE dele min glede med å tro på at FRP er noe feiende flott, fordi FrP sitter sammen med ALLE de andre spytt slikkerne på tinget- hvor nettopp dette ulovlige KARTELLET er de ansvarlige FOR at NORGE i dag er 100 % under FREMMED HERREDØMME stikk i strid med Grunnlovens §1 og Straffelovens § 83.

Her kan dere lese den MEGET viktige info som de fleste nordmenn IKKE kjenner til. VÃ…KN Opp!

Nrks valg-skole 2009 v /Geir Helljesen
bmonline.no|Av BmOnline

http://bmonline.no/html/nrk_1.html

Her kan dere lese om statskuppet- og hvilke banditter og mordere som sitter på stortinget.

viewtopic.php?f=97&t=3137

Så er det da kun et MÅL som jeg ser det- som er LIV laga- som IKKE skal karre til seg noe, men GI det som VI har mistet tilbake dit det hører hjemme. Det finnes ikke innenfor dagens V-H akse. Der råder kun korrupsjon og massemord.

Derfor vil jeg anbefale ALLE som kan lese og stemme på noe NYTT- som ennå ikke har noe med selvskryt å gjøre, men som har med samfunnsbygging, trygghet og kjærlighet til medmennesker å gjøre. Jeg tenker på Norgespartiet- som tar mål av seg å innføre DD, (Direktedemokrati) men ikke av seg selv- NP trenger alle gode krefter for å komme i posisjon- slik at FOLKET i Norge også kan få sitt eget d.demokrati slik Sveits har hatt i 167 år med hell.

Det er en stor oppgave, men jeg kan ikke sitte i ro og se at Norge blir revet i stykker av "ulvene" på dagens storting.
Derfor er vi noen få som har startet opp dette alternativ, som heller ikke kan sitte i ro. Vi håper at flere skal få kunnskap om dette- og la seg vekke til uro- og oppmuntring for en felles innsats for Norge. Bli med du også. V-H aksen på tinget i dag- er en illusjon om at Norge har et demokrati. Saken er - vi har aldri hatt det.

viewtopic.php?f=73&t=2979
February 14, 2017
0
Smarte målere AMS- settes i år inn i boligene til folk i det "ganske land". Men er dette lovlig?
Det kan sannelig stilles spørsmål til om dette ikke er jamn-godt med overgrep på privatlivets fred? Grunnlovens § 102 forteller mer.

Hverken NVE eller strømselskapene har noen som helst myndighet til å installere etterretnings instrumenter i private boliger, skjult som Smart målere.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=3&t=3010

La deg ikke diktere av gloabalistenes nye overvåknings teknologi, skjult som Avanserte Måle Sysemer. Stålingen som folk flest blir eksponert for nevnes ikke med et ord, men kun globalistenes fordeler nevnes. Men det pakkes inn som om det var dine fordeler. Nei, dette er bare bakdeler og ingen fordeler. Les mer:
(1)
  • +1 Jan Fordal
January 19, 2017
1
Hva er GALSKAPEN ved dagens Storting?

Her følger noen fakta om hva som egentlig foregår på tinget. Det overordnede mål som stortinget offisielt går ut med- er FAKE NEWS. Eller du er blitt lurt. Klarer vi å ta inn over oss dette faktum? At vi er blitt lurt alle og enhver av oss? Om vi stemmer på ditt eller datt- så er det fnatt som blir resultatene- uansett hvilket parti på dagens storting som får enerådende makt alene. Hva er fnatt? Jo, det topp- hemmelige kartellet som INGEN har lyst å fortelle oss om-.

De sitter trygt og godt så lenge VI ikke sparker de i fengsel, dvs- sitter ennå- da folket ikke vet om det.

Hva er det som har skjedd, spørr du? Ja, her kommer "leksjonen" om hva som har skjedd. Jeg for min del trodde også at det var oppegående folk som styrte landet. Men denne fikk seg en knekk etter at VI sa NEI til EU i 1994, og at Norge faktisk var medlem allerede sommeren 94- da fhv statsm G H B hadde signert under en hemmelig avtale på øya Korfu den sommeren- før Eu avstemningen i 1994.

Den opprinnelige sammensetningen på tinget var 165 rep. Av disse var så mange som 120 medlemmer av dette ulovlige kartellet. I følge Straffelovens § 330 har ikke lukkede forsamlinger adgang til nasjonalforsamlingen. Dette gjelder selvsagt også frimurerlosjene-.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=43&t=1473

Les mer om kartellet på tinget som NRK ikke ville offentliggjøre på min anmodning til Geir Helljesens Valgskole i 2009-.

http://bmonline.no/html/nrk_1.html

JEG vil IKKE dele min glede med å tro på at FRP er noe feiende flott, fordi FrP sitter sammen med ALLE de andre spytt-slikkerne på tinget- hvor nettopp dette ulovlige KARTELLET er ansvarlig FOR at NORGE i dag er 100 % under FREMMED HERREDØMME, stikk i strid med Grunnlovens §1 og Straffelovens § 83.

Her kan dere lese MEGET viktig info som de fleste nordmenn IKKE kjenner til. VÃ…KN Opp!

Her kan dere lese om statskuppet- og hvilke banditter og mordere som sitter på stortinget.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=97&t=3137
 
bmonline.no|Av BmOnline Så er det da kun et MÅL som jeg ser det- som er LIV laga- som IKKE skal karre til seg noe, men GI det som VI har mistet tilbake dit det hører hjemme. Det finnes ikke innenfor dagens V-H akse. Der råder kun korrupsjon og massemord. Dette "mistet" skjedde ved statskuppet i 1940, den 10. januar. Les mer:
http://bmonline.no/html/kartellet.html

Derfor vil jeg anbefale ALLE som kan lese og stemme på noe NYTT- som ennå ikke har noe med selvskryt å gjøre, men som har med samfunnsbygging, trygghet og kjærlighet til medmennesker å gjøre. Jeg tenker på Norgespartiet- som tar mål av seg å innføre DD, (Direktedemokrati) men ikke av seg selv- NP trenger alle gode krefter for å komme i posisjon- slik at FOLKET i Norge også kan få sitt eget d.demokrati slik Sveits har hatt i 168 år med hell. Her forteller Lars Rønbeck på en video om V-H aksen og illusjonen om at Norge har et demokrati.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=73&t=2979

Det er en stor oppgave, men jeg kan ikke sitte i ro og se at Norge blir revet i stykker av "ulvene" på dagens storting.
Derfor er vi noen få som har startet opp dette alternativ, som heller ikke kan sitte i ro. Vi håper at flere skal få kunnskap om dette- og la seg vekke til uro- og oppmuntring for en felles innsats for Norge. Bli med du også.

(3)
  • +1 Jan Fordal
  • +1 Øistein Østgaard
  • +1 SubEther Support
January 20, 2017
Et tips, vist du poster til SubEther gruppen, så vil alle som er registrert på denne noden se det du poster, fordi der blir alle som er nye lagt til automatisk nå i starten.
July 29, 2016
0
(1)
  • +1 Øistein Østgaard
June 19, 2016
1
Forsvaret hevder at de beskytter demokratiet, hvilket demokrati, spørr jeg?
Blindbukkene i Heimevernet taler, men taler de for døve ører?
I forbindelse med vardebrenning og om styrking av HV- skrev jeg på HVs vardebrennings profil om det FLOTTE demokratiet som HV hevder å beskytte?
Sitat fra headingen over her:"GIHV om vardebrenning: – Dette tyder på engasjement, men det tillates ikke som virkemiddel. Forsvaret beskytter demokratiet. Det er derfor vesentlig at HV-soldater forholder seg til demokratiske prosesser."
Jeg må få lov å spørre samtlige HER som tar anstøt av mitt spørsmål til denne headingen hvor der hevdes at FORSVARET beskytter demokratiet?
Her er mitt anliggende meget alvorlig, fordi HV og Forsvaet LYVER når de hevder at de forsvarer demokratiet. VIS meg hvilket demokrati dere beskytter. Fortell oss alle sammen som vet at NORGE mistet demokratiet i et statskupp i 1940, den 10 januar.
Hvorfor vil IKKE HV stå FRAM som en troverdig partner til FOLKET?
Mange er det som vet at det er V-H aksen på stortinget som bevigler midler til Forsvaret og annet over statsbudsjettene. Hvorfor får IKKE Forsvaret og HV de fornødne midler til opprettholdelse av forsvarlig drift for å unngå vardebrenning, demostrasjoner osv? Når de skal forsvare DEMOKATIET?
HER ER SVARET dere:
Det er fordi at stortinget IKKE lytter til FORSVARETs ledelse- og ALDRI vil gjøre det. DE lytter heller ikke til FOLKET, og vil aldri gjøre det. Og hvor er bevisene for det?
Jo, bevisene finnes det tusenvis av, for de som ønsker å lese det.
Her kan dere finlese hva som egentlig foregår. Nå skrev jeg dette på siden til HV i går, og ble slettet med en gang. Jeg skrev bare sannheten, og dere skjønner at det er kraftig kost. Følgelig er sannheten den at stortinget vil legge ned hele Forsvaret og HV. Dere er rusk og sandkorn i det globale maskineriet, og det vet dere som er ledere, men dere tier og samtykker til elendigheten.
DERFOR er både Vardebrenning og hyl og skrik- et rop om hjelp, men det forstummer.
Ingen bryr seg. Det globale helvetet er kommet så langt nå at dere er alle gått ut på dato i Forsvaret og HV.
Lederne selv er med på å legge ned sitt eget arbeide, det er hva som skjer. Men de finner ikke de rette ordene i denne anledningen, fordi det svir.
Og for de som er ekstra våken og oppegående og bryr seg om landet Norge og vår selvstendighet- de ser hva som er i emning. De andre lar det skure og gå- de får sin pengepung fyllt opp av disse som river ned landet vårt. Og nå kommer det som dere IKKE tørr å si høyt, men dere skal få lese det allikevel.
HELE stortinget er styrt av en fremmed makt, den har INTET med Norge å gjøre, dessverre. Og her kan dere lese til øyet blir stort og vått- fordi det er landssvikere som sitter på stortinget og i de fleste ledende stillinger i HELE komplekset man kaller departement i Norge.
Nå kommer vi til rosinen i pølsa, den må vi ha med, slik at dere får se sammenhengen. Det er IKKE pent å lyve, sa mor. Tror dere også det? Vel, nå er det slik at det er akkurat det som er hele agendaen på stortinget- de lyver. Hva lyver de om? Jo, de forteller til Forsvaret og til HV og media at vi har et demokrati. Ser dere? De gjør det, men de lyver. Og nå kommer beviset som er så synlig at dere blir flaue når det blir presentert. Mange av dere kjenner lusa på gangen? Jusst det- som søta bror sier.
Denne lusa er så diger og har levd et godt liv på stortinget i mange herrens år. Ingen går fri.
Vi tar en av de små lusene først, slik at det blir ennu lettere å se den store.
Folket i Norge ble presentert en folkeavstemning i 1994 om inngåelse av et EU-medlemsskap var forenlig med folkeviljen? Folkeaksjonen Mot EU
Denne folkeavstemningen ble avsluttet med et NEI flertall, hvor fhv stm Gro H Brundtland led et sviende nederlag. Samme kvelden liret hun følgende gloser av seg i nov 1994, "wie haben andere metoden", kvitterte hun på NRK tv. Og så hadde hun i hemmelighet allerede underskrevet avtalen om et EU medlemsskap i Juni 94.
Så kan dere alle løfte på øyenbrynene, HAR NORGE således et demokrati, når FOLKET sa NEI- så betyr et demokrati at denne viljen skal gjenspeiles på stortinget- ser dere? Har vi således et NEI flertall på stortinget? Vet dere svaret? Jeg har svaret for dere. DET ER NEI.
DET sitter nemlig et JA flertall på stortinget, ergo det motsatte. HER er beviset som slår bena unna FORSVARETS påstand at de beskytter demokratiet. DERFOR mine venner- beskytter FORSVARET IKKE demokratiet, men Kartellet på stortinget, ser dere- akkkurat det motsatte- FORSVARET lyver også.
Nå kan dere hente fram neseklutene og gråte høyt- fordi dette er sannheten - dere er blitt ført bak lyset. Vi har ikke noe demokrati men en fremmed makt styrer hele nasjonen Norge.
Denne lenker kan de som tørr å lese om hva som egentlig foregår på stortinget. Landssvikere av verste sort sitter der i dag, Vi har ingen 17. mai å feire- alt er bare et skuespill- å lure folket.
Derfor anmoder jeg ALLE som kan krype og gå å stemme på Norgespartiet, slik at Norge atter kan få sitt demokrati, just som i Sveits, et direktedemokrati som har fungert flott der med suksess i 168 år- hvorfor kan ikke Norge også få det, ser dere?
Velkommen søster og bror!
Jeg poster denne også på min profil, fordi jeg regner med at makta blir så molefunken over denne sannheten om våre geistlige og høyt betrodde landssvikere- at den blir slettet fortere enn svidd. <3

Forsvaret hevder at det er refsgrunnlag å misbruke uniformen til demostrasjoner.

Og nå stiller jeg spørsmålet- ER IKKE OGSÅ hele ledelsen i HV og FORSVARET for lengst refsbare pluss moms, jfr info over?
https://forsvaret.no/hv/aktuelt/nyhetsartikler/vardebrenning
(1)
  • +1 Øistein Østgaard
(2)
  • +1 Øistein Østgaard
  • +1 Bjoergulf Mortensen
June 19, 2016
Dere kan gå inn og lese denne boken via Nasjonal biblioteket fra og med side 25 og utover og gråte høyt.
For her bekreftes det at JA siden har flertall på tinget gjennom Europabevegelsen.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b0335b737779f29f049d32dc41c5f287?index=6#25

May 31, 2015
0
Norgespartiet holdt stand i Tromsø på lørdag.
December 18, 2014
0
Ja, nå har "CCCP" satt i sving aktiviteter både i luft og i sjø. Nå kan dere registrere at den kalde krigen virkelig starter.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/slik-flyr-russerne-langs-norskekysten/a/10051863/
Husker dere at CCCP skjøt ned sivile passasjerfly mange ganger tidligere? Når tror dere at et norsk F 16 vil løsne skudd mot et russisk passasjerfly over Norge?
Eller når vil en F 16 skyte mot et fremmed militærfly over Norge?


BmOnline
(1)
  • +1 Lars Rønbeck